Niet over ons, maar met ons!

In het Integraal Zorgakkoord wordt gerefereerd aan de demografische ontwikkeling rond vergrijzing en vraagstukken die daarmee samenhangen. De ouderen van Platform Pouwer hebben een reactie gegeven op het Integraal Zorgakkoord. Zij vinden o.a. dat ouderenbeleid en preventie te weinig aan bod komen. Lees hun reactie hieronder!

Icon19-09-2022 Nieuws
Niet over ons, maar met ons!

Platform Pouwer laat de stem van ouderen horen, en is de plek voor participatie van actieve en betrokken ouderen in Noord-Nederland.  De ouderen van het Platform hebben hun voelsprieten in de samenleving en zijn maatschappelijk actief op diverse manieren. Ze weten wat er speelt onder de ouderen in hun regio. Hun motto is niet over ons, maar mét ons! Net als andere partijen kunnen zij zich niet vinden in het aanstaande Intergraal Zorgakkoord. Door hier te klikken, kunt u het pamflet met hun reactie lezen, of lees hieronder verder. 

1. Actieve ouderenparticipatie en de groeiende beweging vanuit de nieuwe generatie ouderen zijn de basis voor ouderenbeleid. De focus ligt nu te veel op zorg en te weinig op Positieve Gezondheid.

2. Een aantrekkelijke beleidsvisie die ouderen betrekt bij de samenleving en meer zelf, thuis en digitaal realiseerbaar maakt, ontbreekt.

3. Integrale preventie is noodzakelijk: brede, actieve voorbereiding op de derde en vierde levensfase, gefaciliteerd door overheden en organisaties in het sociaal domein. Zie voor meer informatie de adviezen van de Raad van Ouderen aan de minister van VWS. 

4. Zorg voor ouderen is veel meer dan in het akkoord veel genoemde (117 keer) acute zorg. Boven de 50 jaar heeft meer dan 50% van de inwoners tenminste twee chronische ziekten, zoals getoond wordt in het LifeLines onderzoek. 

5. Vertrouw op de professionaliteit van de zorgmedewerkers. Vertrouwen zal de doelmatigheid van het zorgsysteem verbeteren.

6. Een basisstructuur (rond welzijn, wonen zorg) in wijken en dorpen is een noodzakelijke voorwaarde voor meer zelf, meer thuis en meer digitaal, met als uitgangspunten: nabij, vertrouwd en herkenbaar.

7. Passende woonvoorzieningen zorgen ervoor dat ouderen langer in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen en zo minder vereenzamen.

8. De vervoersvoorzieningen zeker in de dorpen worden steeds schaarser. Dit belemmert de toegankelijkheid van de zorg en deelname aan de samenleving voor ouderen.  

9. Inzetten op technologie vraagt om randvoorwaarden; financieel en in digitale geletterdheid. Veel ouderen haken af vanwege een gebrek aan de middelen en vaardigheden.

10. De focus op regionale samenwerking wordt onderschreven, maar naast systeempartners, willen inwoners zélf hierin ook betekenisvol zijn. Dat laten ze ook al op veel plekken zien.

 11. Schaf onnodige bureaucratie af. Zorgprofessionals moeten een te groot deel van hun werktijd besteden aan administratie. Dat heeft negatieve gevolgen op hun werkplezier en hun toewijding aan patiënten.

En een laatste belangrijke oproep: maak gebruik van de actieve en gepassioneerde betrokkenheid van ouderen in de transitieopgaven die er liggen, en doe dat vooral regionaal. Ouderen laten graag hun stem horen, luister hier naar!

Heeft u vragen of opmerkingen over dit pamflet? Neem dan contact met ons op via pouwer@zorginnovatieforum.nl of bel naar 050 800 3245.

Deel dit artikel

Meer nieuws

Denkt u weleens na over uw eigen kracht en kwetsbaarheid?

Denkt u weleens na over uw eigen kracht en kwetsbaarheid?

Bekijk nu de publicatie 'Luister naar de Stem van Ouderen' met daarin de krachtige verhalen van acht ouderen!..

Verder lezen
Campagne ‘Zelfstandig thuis met vertrouwen’ van start

Campagne ‘Zelfstandig thuis met vertrouwen’ van start

Met de juiste (digitale) hulpmiddelen kunnen ouderen veilig en vertrouwd thuis blijven wonen. Er zijn talloze handige hulpmiddelen op de markt, die het leven aanzienlijk makkelijker kunnen maken. L..

Verder lezen
Nieuw advies Raad van Ouderen:

Nieuw advies Raad van Ouderen: "Maak van het openbaar vervoer een nutsvoorziening"

Op 8 februari heeft de Raad van Ouderen het advies ‘Ruimte voor Ouderen, met een inspirerende leefomgeving en mobiliteit als basis’ aangeboden aan de Directeuren-Generaal van de ministeries van..

Verder lezen
Icon