Wat is Platform Pouwer?

Platform Pouwer is de plek voor ouderenparticipatie in Noord-Nederland. Er is steeds meer aandacht voor de kennis en ervaring van ouderen. Plannen en projecten worden niet over, maar samen mét ouderen gemaakt. Op die manier sluiten deze beter aan bij hun wensen en behoeften. 

In de vier Noordelijke provincies, Drenthe, Groningen, Friesland en Overijssel hebben actieve ouderen hun krachten gebundeld in Platform Pouwer. In het Platform laten betrokken ouderen hun stem horen in één van de activiteiten. Ouderen nemen plaats in de Ouderendelegatie van Drenthe/Overijssel of Groningen/Friesland, geven advies via de Raad van Ouderen, laten online van zich horen in de Digitale Ouderenraadpleging, of schuiven (online) aan bij één van de Regiotafels. Ook is worden er connecties gelegd tussen ouderen en studenten.

Ouderenparticipatie krijgt een steeds prominentere rol in bijvoorbeeld beleid van gemeenten en de landelijke overheid. Thema’s als langer thuis wonen, betere toegankelijkheid van de publieke ruimte en eigen regie zijn belangrijk. In Platform Pouwer worden deze thema’s behandeld tijdens de activiteiten. Daarnaast zijn onder andere digitalisering, zingeving en laatste levensfase, en veiligheid belangrijke onderwerpen. 

"Een Platform voor en door ouderen”

ZIF

Bij Platform Pouwer (voormalig Anders Oud 2030) bestaat de focus op ouderenparticipatie al langer, en is er door de jaren heen een groot netwerk aan actieve ouderen betrokken geraakt. De stem van ouderen is hierin leidend en bij alles dat vanuit het Platform georganiseerd wordt, zijn actieve ouderen betrokken. Via uitgaves van Pouwer Nieuws worden beleidsmakers bij onder andere gemeenten, (zorg)professionals en ouderen op de hoogte gehouden van alles dat speelt rond Platform Pouwer.

Icon
Verbinding leggen
Via Platform Pouwer leggen ouderen onderling contact in bijvoorbeeld Regiotafels en Ouderendelegaties, en is er ruimte voor ontmoeting met professionals en beleidsmakers.
puzzle icon
Informatie uitwisselen
Tijdens de activiteiten van Platform Pouwer worden persoonlijke ervaringen, wensen en behoeften van ouderen uitgewisseld. De stem van ouderen staat hierin centraal.
Icon
Plannen maken
Samen met ouderen en professionals worden er plannen ontwikkeld rond thema’s als digitalisering, de publieke ruimte en langer thuis wonen.
Hoe we dat aanpakken?

Bent u geïnteresseerd geraakt, en wilt u lid worden? Als lid kunt u deelnemen aan alle activiteiten, waaronder de Regiotafels en webinars, en hieraan een actieve bijdrage leveren, door bijvoorbeeld een thema aan te dragen. Voor ouderen zijn er geen kosten verbonden aan deelname, voor organisaties wel.

Wilt u als oudere of als werknemer of bestuurder van een organisatie graag lid worden van Platform Pouwer? Neem dan contact met ons op!

Icon