Ouderen en Onderwijsimage

Ouderen en Onderwijs

In onderwijs wordt de verbinding gemaakt tussen jong en oud(er).

Veel ouderen zijn graag betrokken bij jongere generaties. Studenten en scholieren doen regelmatig onderzoeken waarbij ouderen van belang zijn. Voor hen is het soms lastig om ouderen te vinden die willen deelnemen aan hun studies. Daarom kunnen ouderen zich via onder andere Platform Pouwer en Denktank 60+ aansluiten bij een groep die klaar staat om studenten en scholieren te ondersteunen. Hierbij kunt u denken aan het beantwoorden van een telefonische enquête of online aan een onderzoek deelnemen. Dit kan op een hele laagdrempelige manier, en studenten en scholieren zijn er enorm meegeholpen. 

U kunt bijvoorbeeld helpen door mee te werken aan een online onderzoek, aan een telefonische enquête of een groepsgesprek rond een bepaald thema. Denktank 60+ Noord heeft ook zogenaamde Ouderen & Onderwijs-werkgroepjes, die verbonden zijn aan opleidingen in het MBO, HBO of aan het UMCG of Martini Ziekenhuis. Dan gaat het om opleidingen als Verpleegkunde, Fysiotherapie, Ouderengeneeskunde of Toegepaste Gerontologie; opleidingen waarvan studenten later met ouderen zullen gaan werken. 

Een voorbeeld: een onderdeel van de Opleiding Verpleegkunde van Hogeschool Windesheim is het ontwerpen van het ‘verpleeghuis of revalidatiecentrum van de toekomst’. Studenten moeten een ontwerp maken en dat presenteren aan hun docenten. Een groepje ouderen vormt de jury en beoordeelt mee.
Ouderen en Onderwijs foto 2

De leden van de werkgroepen hebben regelmatig onderling contacten met docenten van de opleiding. De activiteiten zijn divers: van het geven van een gastcollege, het mede-beoordelen van projecten, meedoen aan een groepsgesprek, het als ‘critical friend’ begeleiden van studenten, meedenken over opdrachten, jurylid zijn of ervaringsdeskundige als oudere. In onderling overleg wordt bekeken wat er te doen is en worden er afspraken gemaakt.  

Ervaring in het onderwijs is zeker geen vereiste. Belangstelling voor jongeren en interesse in elkaars leefwereld wel. Het onderlinge contact tussen jong en oud(er) leidt tot verrassende ontdekkingen en geeft voldoening.

Een voorbeeld: bij de opleiding Fysiotherapie van de Hanzehogeschool zijn groepjes 4e jaars studenten bezig met onderzoek naar de communicatie tussen fysiotherapeut en oudere patiënten. Wat levert hieraan een bijdrage? Zij doen interviews met ouderen. Denktank 60+ Noord verspreidt een oproep onder ouderen om mee te doen.

Wilt u meer weten over deze bijzondere vorm van vrijwilligerswerk of wilt u zich aansluiten bij dit netwerk van behulpzame ouderen? Neem dan contact op met Denktank 60+ Noord (via anjogeluk45@gmail.com) of met Platform Pouwer

Ouderen en Onderwijs foto 3


Andere activiteiten

Icon