Ouderennetwerkenimage

Ouderennetwerken

Een netwerk van actieve ouderen uit Noord-Nederland.

Een club actieve jonge en oudere 65-plussers, mensen met een dosis aan eigen ervaring en een eigen netwerk, vanuit verschillende achtergronden en visie, die de stem van ouderen vertegenwoordigt in hun regio/provincie. Zij voeden ook de agenda van de Pouwer Regiotafels en denken mee met de landelijke Raad van Ouderen.

De ouderennetwerken en hun achterban worden geraadpleegd bij het opstellen van gevraagde en ongevraagde adviezen aan de Minister. Zij komen 1 keer per acht weken bijeen, maar wisselen in de tussentijd ook regelmatig informatie en ideeën uit, om elkaar en de regiotafels en de Raad van Ouderen te voeden. De provincies Friesland en Groningen vormen samen een delegatie, en de provincies Drenthe en Overijssel zijn ook samengevoegd in een netwerk. De Ouderennetwerken bestaan uit zo’n 10-12 mensen. 

Ook een thema agenderen voor één van de Ouderennetwerken of wilt u meedenken met Platform Pouwer? Vul dan dit contactformulier in. 

Ouderennetwerken foto 2

Andere activiteiten

Icon