Regiotafelsimage

Regiotafels

Een plek van ontmoeting tussen ouderen en professionals.

Een plek van provinciale ontmoeting waar ouderen samen met beleidmakers en professionals praten over hun ideeën en ervaringen. Hier komen werelden samen. Die van de oudere burger staat centraal. Hoe verhoudt die leefwereld zich met de gemeente, de instituties, het onderwijs, de wetenschap en cultuur. Wat zien we graag anders? Wat gaan we samen doen?

In Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel organiseert het platform Pouwer drie regiotafels per jaar. De thema’s worden ingebracht door ouderen zelf, bijvoorbeeld door de Denktank, en door de ouderendelegaties. Het zijn thema’s die lokaal spelen zoals toegang tot de zorg, de publieke ruimte, gemeentelijk beleid, zorgtechnologie, maar ook overstijgend zijn zoals: hoe bereid ik me voor op later, in de zin van wonen, beslissingen rond einde leven, of eenzaamheid. De thema’s die zich daarvoor lenen pakken we ook provincie-overstijgend aan. 


Regiotafels foto 2

In de bijeenkomsten schuiven niet alleen allerlei ouderen vanuit verschillende achtergronden aan, maar ook professionals uit onderwijs, overheid, zorg. Er spreken deskundigen vanuit wetenschap, beleid, zorg, wonen, en welzijn. Na de presentaties met informatie die open en toegankelijk wordt gedeeld, volgt er discussie. Hieruit kunnen nieuwe initiatieven en afspraken  volgen. Voorop staat dat de stem van ouderen gehoord wordt, en dat er op diverse wijze gehoor wordt gegeven hieraan. Samen in gesprek met sleutelfiguren vanuit bovenstaande domeinen komen we een stap verder. De stem van ouderen, zoals de adviezen van de Raad van Ouderen, is niet louter in papier gegoten, maar zeker ook in geluid.

Regiotafels foto 3


Andere activiteiten

Icon