Raad van Ouderenimage

Raad van Ouderen

Adviesraad van ouderen voor het Ministerie van VWS.

De Raad van Ouderen adviseert gevraagd en ongevraagd het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en andere partijen die actief zijn in de ouderenzorg en vraagt aandacht voor relevante thema's. De raad bestaat uit ouderen die ook actief zijn in regionale en landelijke ouderennetwerken. 

Vanuit elke provincie is een afgevaardigde van de ouderendelegatie vertegenwoordiger in de Raad van Ouderen.  De adviezen van de RvO zijn via deze link te vinden. Thema's waarover deze advies gaan zijn onder andere:

  • ICT
  • Wonen
  • Zingeving
  • Laatste levensfase
  • Corona-crisis
  • Eenzaamheid


Raad van Ouderen foto 2

Het Zorg Innovatie Forum faciliteert de bijeenkomsten van de ouderendelegaties en daarmee ook met de Raad van Ouderen. De inspraak van ouderen is nog nooit zo belangrijk geweest. Nu ook op landelijk niveau, waar de Raad van Ouderen gevraagd en ongevraagd advies geeft aan minister Hugo de Jonge over zaken die hen bezig houden.


Hieronder ziet u de Raad van Ouderen samen met Mark Rutte in september 2020, toen zij een bezoek brachten aan het Catshuis. Er was tijdens het gesprek nadrukkelijk aandacht voor de recente lockdown in de verpleeghuizen, ICT/beeldbellen, het wegvallen van activiteiten, leeftijdsgrenzen, jong & oud, laaggeletterdheid (communicatie), de ervaringen van migrantenouderen, nadenken over de laatste levensfase (IC). Meer informatie over dit bezoek vindt u hier

Raad van Ouderen foto 3

Andere activiteiten

Icon