Raad van Ouderenimage

Raad van Ouderen

Adviesraad van ouderen voor het Ministerie van VWS.

De Raad van Ouderen adviseert gevraagd en ongevraagd het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en andere partijen die actief zijn in de ouderenzorg en vraagt aandacht voor relevante thema's. De raad bestaat uit ouderen die ook actief zijn in regionale en landelijke ouderennetwerken, en allen een grote achterban hebben. 

Vanuit elke provincie is een afgevaardigde van een regionaal Ouderennetwerk vertegenwoordiger in de Raad van Ouderen. Daarnaast worden een aantal kwaliteitszetels ingevuld door bijvoorbeeld een oudere vanuit de KBO. De adviezen van de RvO zijn via deze link te vinden. Thema's waarover deze adviezen gaan zijn onder andere:

  • ICT
  • Wonen
  • Zingeving
  • Laatste levensfase
  • Corona-crisis
  • Eenzaamheid

De inspraak van ouderen is nog nooit zo belangrijk geweest. Nu ook op landelijk niveau, waar de Raad van Ouderen gevraagd en ongevraagd advies geeft aan de minister van VWS over zaken die hen bezig houden.

Raad van Ouderen foto 2

Adviezen
In februari 2023 heeft de Raad van Ouderen het advies ‘Ruimte voor Ouderen, met een inspirerende leefomgeving en mobiliteit als basis’ aangeboden aan de Directeuren-Generaal van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Infrastructuur en Waterstaat. De ministeries hadden samen aan de Raad van Ouderen de vraag gesteld: “Wat is voor ouderen een gewenste leefomgeving, waarin het prettig bewegen en verplaatsen is en waarin belangrijke activiteiten bereikbaar zijn?” 

In het advies ‘Ruimte voor Ouderen’ geeft de Raad van Ouderen antwoord op deze vraag. De Raad noemt 16 actiepunten, verdeeld over de thema’s infrastructuur & inrichting van de leefomgeving, mobiliteit, veilige buurt, aantrekkelijke leefomgeving en participatie & communicatie. Belangrijke adviezen: maak van het openbaar vervoer weer een nutsvoorziening en richt de samenleving zo in dat alle inwoners daar een goed leven kunnen leiden. Ook ouderen met een beperking of een vorm van kwetsbaarheid. Want een seniorvriendelijke wijk is goed toegankelijk voor iedereen. Lees hier meer over het advies!

Raad van Ouderen foto 3

In 2020 bracht de Raad van Ouderen ook een bezoek aan minister-president Mark Rutte in het Catshuis. Er was tijdens het gesprek nadrukkelijk aandacht voor de corona-lockdowns in de verpleeghuizen, ICT/beeldbellen, het wegvallen van activiteiten, leeftijdsgrenzen, jong & oud, laaggeletterdheid (communicatie), de ervaringen van migrantenouderen, nadenken over de laatste levensfase (IC). Meer informatie over dit bezoek vindt u hier. 

De Stem van Ouderen
Zoals u eerder kon lezen, zijn de leden van de Raad van Ouderen allen gelinkt aan één van de acht regionale Ouderennetwerken. Deze Ouderennetwerken verenigen hun krachten in de landelijke samenwerking 'Stem van Ouderen' om inclusieve ouderenparticipatie te bevorderen en het vertegenwoordigen van de stem van ouderen. Deze bijzondere samenwerking zorgt ervoor dat ouderen vanuit het hele land gezien en gehoord worden. Het Zorg Innovatie Forum is de landelijke coördinator van de Stem van Ouderen. Wilt u meer weten over de Stem van Ouderen? Kijk dan hier!

Andere activiteiten

Icon