Digitale Ouderenraadplegingimage

Digitale Ouderenraadpleging

Een online raadpleging van actieve ouderen over diverse onderwerpen.

Via bijeenkomsten, webinars en andere activiteiten betrekt Platform Pouwer ouderen op allerlei manieren actief bij beleid en onderwerpen die hen bezig houden. Ook worden met de Digitale Ouderenraadpleging online vragenlijsten verzonden aan een brede groep ouderen, als aanvulling op de bijeenkomsten of activiteiten. De raadpleging geeft Platform Pouwer inzicht in de wensen en behoeften van ouderen op relevante thema's en draag bij aan een divers en breder beeld. Platform Pouwer bereikt op deze manier ook mensen die niet (vaak) naar de activiteiten komen.

Digitale Ouderenraadpleging foto 2
Via de Digitale Ouderenraadpleging laten ouderen hun stem horen rond allerlei thema's. Denk hierbij bijvoorbeeld aan zingeving, voorbereiden op de laatste levensfase, alcoholgebruik en digitalisering. De resultaten van de raadplegingen gebruikt Platform Pouwer bijvoorbeeld bij bijeenkomsten of in factsheets. Wilt u ook meedoen aan onze digitale raadpleging? Mail dan naar pouwer@zorginnovatieforum.nl!  
Digitale Ouderenraadpleging foto 3


Andere activiteiten

Icon