Digitale Ouderenraadplegingimage

Digitale Ouderenraadpleging

Een online raadpleging van actieve ouderen over diverse onderwerpen.

Via bijeenkomsten, webinars en andere activiteiten betrekt Platform Pouwer ouderen op allerlei manieren actief bij beleid en onderwerpen die hen bezig houden. Als aanvulling daarop worden met de Digitale Ouderenraadpleging online vragenlijsten verzonden aan een brede groep ouderen, die niet altijd aanwezig wil of kan zijn bij bijeenkomsten of activiteiten. Op deze manier draagt de raadpleging bij aan een divers en breed beeld van relevante thema's.

Digitale Ouderenraadpleging foto 2
Via de Digitale Ouderenraadpleging laten ouderen hun stem horen en dragen ze bij aan een volledig beeld vanuit deze groep. Begin november 2020 zette Platform Pouwer bijvoorbeeld een Digitale Ouderenraadpleging uit met als thema’s Zingeving en Voorbereiden op laatste levensfase. Deze twee thema’s stonden ook centraal in de Regiotafels van Drenthe en Overijssel in november en december 2020. De raadpleging geeft een mooi inzicht in de wensen en behoeften van ouderen en is op deze pagina te vinden. 
Digitale Ouderenraadpleging foto 3


Andere activiteiten

Icon