In gesprek over dementie

Op 26 april organiseerde Platform Pouwer een regiotafel over dementie. Een waardevolle ochtend, waarin we open en eerlijk met elkaar in gesprek is geweest. Lees in dit bericht meer!

Icon12-05-2024 Nieuws
In gesprek over dementie

Wat betekent dementie voor de persoon die het heeft en voor diens naasten? Waar hebben mantelzorgers behoefte aan? Wat kunnen hulpverleners betekenen? Allemaal vragen die op 26 april voorbij kwamen! 

Ervaringsdeskundige aan het woord
Petra Oden sprak over haar ervaring met dementie. Haar man is hier namelijk drie jaar geleden aan overleden, na een ziekteverloop van ongeveer acht jaar. Zij vertelde wat het betekent als je partner op jonge leeftijd deze diagnose krijgt.

De problematiek van dementie bij jonge mensen is anders dan die van ouderen met dementie. Ook de effecten zijn anders omdat de persoonlijke situatie vaak heel anders is. De persoon werkt vaak nog en het kan grote gevolgen hebben op de financiële situatie en de gezinssituatie met bijvoorbeeld jonge kinderen.

Tijdens en na Petra haar aangrijpende verhaal kwamen er ook veel tips vanuit de zaal en werden er tussen Petra en het publiek ook tips uitgewisseld. Zoals de tip om bijvoorbeeld de huisarts thuis te krijgen om een beeld te vormen.


In gesprek over dementie foto 2

Project VRBeelding
Aan de hand van de gesprekskaarten van het project VRBeelding, een project van het lectoraat ‘Goed leven met dementie’, zijn we in gesprek gegaan met elkaar. Iedere deelnemer koos een kaart die past bij zijn beeld van dementie. Dit leverde interessante en persoonlijke gesprekken op over moeilijke periodes, de veranderlijkheid van dementie, eenzaamheid en het woud aan regels.

Netwerk Dementie Drenthe
Karin Duiven van het Netwerk Dementie Drenthe sloot de bijeenkomst af door te reflecteren op de gesprekskaarten en een toelichting te geven op het werk van haar organisatie. Het Netwerk Dementie Drenthe laat organisaties samenwerken een legt verbindingen. Ze wil graag af van het beeld dat heerst van dementie en het positiever maken.

“Het leven houdt niet op na de diagnose dementie.”


In gesprek over dementie foto 3
Aboard
Platform Pouwer neemt deel aan het ABOARD-project, gericht op Alzheimer. Het motto hiervan is: Alzheimer stoppen voor het start. Er werken mensen vanuit wetenschap, zorg en samenleving samen om grote stappen te zetten. Wilt u meer weten over dit project of u aanmelden en bijdragen aan het onderzoek? U leest hier meer: www.aboard-project.nl.

Dementie is een lastig onderwerp om te bespreken maar het is zo belangrijk. Met deze Regiotafel vol inbreng van ouderen en professionals hebben we weer een mooie stap gezet om meer open te zijn. Heeft u nog vragen over dit onderwerp of wilt u in contact komen? U kunt ons mailen via pouwer@zorginnovatieforum.nl.


Deel dit artikel

Meer nieuws

Vitaal en sociaal in elke levensfase?

Vitaal en sociaal in elke levensfase?

Ouderen in gesprek over wat het betekent om sociaal en vitaal in elke levensfase te zijn? Lees meer over de gesprekstafels die Platform Pouwer in samenwerking met de Raad van Ouderen organiseerde...

Verder lezen
GEZOCHT - Lid Raad van Ouderen voor Overijssel

GEZOCHT - Lid Raad van Ouderen voor Overijssel

Vanaf half september zoekt Platform Pouwer een nieuwe afgevaardigde uit Overijssel voor de Raad van Ouderen. Pakt u deze kans om de stem van ouderen te vertegenwoordigen?..

Verder lezen
Investeren in vitale ouderen

Investeren in vitale ouderen

Hoe houden we de verouderende bevolking langer gezond en gelukkig op een manier die de samenleving kan dragen? Dat is de kernvraag waar het SCP (Sociaal en Cultureel Planbureau) onlangs zich in een..

Verder lezen
Icon