In gesprek over dementie en (vroeg)signalering

Op 20 december organiseerden Platform Pouwer en het UMCG een webinar over dementie en (vroeg)signalering. Hoe kun je signalen van dementie herkennen, en wat kan het betekenen voor patiënten en hun naasten om dementie vroeg te signaleren? Tijdens dit webinar zoomden we in op wat een tijdige diagnose en signalering in de maatschappij kan betekenen voor zowel mensen met dementie als de mensen in hun omgeving.

Icon21-12-2023 Nieuws
In gesprek over dementie en (vroeg)signalering

De meerderheid van de deelnemers heeft in hun omgeving te maken gehad met dementie. We vroegen hen wat zij zouden doen als zij dementie vermoeden bij één van hun oudere buren. Daarop kwamen allerlei antwoorden, zoals: in gesprek gaan, geruststellen, in de gaten houden, naasten informeren, en checken of het gevoel klopt. 

Meer over dementie
Tineke van Lingen, coördinator van het Alzheimer Centrum Groningen, vertelde meer over de impact van dementie en andere cognitieve ziektes, zoals de Ziekte van Alzheimer. Het Alzheimer Centrum van Groningen is ook betrokken bij het ABOARD-project, waarbij veel verschillende partners de ziekte van begin tot eind in beeld willen krijgen.

ABOARD Cohort
Binnen het ABOARD Cohort werkt de hele zorgketen samen: ziekenhuizen, huisartsen, verzorgingstehuizen en zorgcentra. Ook bedrijven zoals softwareontwikkelaars en marketingbureaus zijn betrokken voor de verzameling van data, en een eindgebruikerscommissie geeft advies over alles wat we doen. Een breed spectrum aan partijen zijn betrokken bij dit project vanuit hun intrinsieke motivatie. Dat maakt deze samenwerking uniek en een mooi voorbeeld voor andere partnerschappen. Ook deelnemen aan het ABOARD Cohort en bijdragen aan onderzoek? U kunt zich hier aanmelden!

Ervaringsverhaal
Petra Oden vertelde over haar ervaringen met haar man met dementie. Ze nam de aanwezigen mee in de reis die zij met haar gezin meemaakte. Bijvoorbeeld wat zij nodig had van de mensen om haar heen en zorgverleners. Bij jonge mensen met dementie duur een diagnose stellen vaak lang. Daarnaast bevinden naasten zich in een langdurig rouwproces, is er weinig erkenning, en ontbreekt ondersteuning. Petra vertelde hoe belangrijk het is dat naasten leren hoe om te gaan met dementie, zodat diegene zolang mogelijk thuis kan blijven wonen.

Meer kunt u lezen in het boek: 'Help, wij hebben dementie!'. Schaf het boek hier aan.

Onderzoek naar dementie
Fleur Visser, arts en onderzoeker bij  het UCMG, deed onderzoek naar de rol van de samenleving bij het signaleren van dementie. Voor dit onderzoek werden mensen die via werk in contact komen met ouderen die mogelijk dementie hebben benaderd. Denk hierbij aan kappers, bibliotheekmedewerkers, mensen die werken met cliënten zoals bij de GGMD en Kentalis en mensen in de huishoudelijke hulp. Met dit onderzoek werd verkend wat voor rol mensen in de samenleving kunnen hebben bij het herkennen van dementie of cognitieve problemen. Uit het onderzoek kwam onder andere naar voren dat iets meer dan de helft van de respondenten actie onderneemt bij het vermoeden van dementie. De meeste mensen hadden ook al kennis over dementie, maar hebben hierin geen scholing gehad. De behoefte aan scholing was wel hoog namelijk 60%. Het onderzoek is nu voornamelijk in Noord-Nederland uitgevoerd, maar wordt hopelijk in 2024 uitgebreid. 

Dementie in beeld
Daan Gijsmans maakte een verhaal waarin de dementie van zijn oma centraal staat. Hij illustreerde dit voor zijn afstudeeropdracht op een hele mooie manier met een metafoor van dieren die een reis afleggen. Hierin verwerkte hij Augmented Reality (AR), een vorm van technologie. Bekijk hieronder de video waarin Daan vertelt over het product dat hij  maakte, en wat dat voor hem betekende, als kleinzoon van iemand met dementie.


Het volledige webinar terugkijken? Dat kan hieronder!


Deel dit artikel

Meer nieuws

In gesprek over dementie

In gesprek over dementie

Op 26 april organiseerde Platform Pouwer een regiotafel over dementie. Een waardevolle ochtend, waarin we open en eerlijk met elkaar in gesprek is geweest. Lees in dit bericht meer!..

Verder lezen
Investeren in vitale ouderen

Investeren in vitale ouderen

Hoe houden we de verouderende bevolking langer gezond en gelukkig op een manier die de samenleving kan dragen? Dat is de kernvraag waar het SCP (Sociaal en Cultureel Planbureau) onlangs zich in een..

Verder lezen
Denkt u weleens na over uw eigen kracht en kwetsbaarheid?

Denkt u weleens na over uw eigen kracht en kwetsbaarheid?

Bekijk nu de publicatie 'Luister naar de Stem van Ouderen' met daarin de krachtige verhalen van acht ouderen!..

Verder lezen
Icon