Webinar IZA en GALA en ouderenparticipatie

Op 23 juni kwamen online zo'n 40 ouderen en professionals samen voor een webinar van Platform Pouwer waarin de twee akkoorden in relatie tot ouderenparticipatie centraal stonden. Lees hier alles over dat webinar!

Icon25-06-2023 Nieuws
Webinar IZA en GALA en ouderenparticipatie

Het verschijnen van het Integraal Zorg Akkoord (IZA) en Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) betekent een verschuiving van zorg naar preventie en van ziekte naar gezondheid. Binnen het GALA zijn o.a. thema's als mentale gezondheid, eenzaamheid, gezonde sociale en fysieke, leefomgeving, vitaal ouder worden en langer mee doen belangrijk. Het IZA wil het zorglandschap houdbaar houden en schetst een verschuiving van zorg naar preventie. Binnen de partijen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van deze akkoorden is er niet genoeg aandacht voor (de participatie) van ouderen zelf. Tijdens dit webinar kwam uit  elke Noordelijke provincie een oudere of professional vanuit een bepaald perspectief aan het woord over de akkoorden. Hoe vindt u dat ouderen betrokken moeten worden bij de uitvoering van dit beleid, dat voor een belangrijk deel over hen gaat?

Zonder actieve bijdrage van ouderen lukt de transformatie van de zorg niet. Er zijn ondertussen veel regiovisies ontwikkeld, maar de bijdrage van inwoners is daarin minimaal. Voor 1 juli zijn in alle zorgregio's de regiobeelden (www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl) gevormd, vanuit daar komt een regioplan tot stand, dat voor 31 december 2023 gepresenteerd wordt. 

Tijdens dit webinar waren deze ouderen en professionals aan het woord:

  • Geesje Nijhof, lid van de Raad van Ouderen en Platform Pouwer
  • Erik Koekoek, adviseur van Zilveren Kruis
  • Henk Nijmeijer, oud-zorgbestuurder en actief bij Groninger Kracht
  • Willem Joosten, vrijwilliger en voorzitter Twenste Noabers Coöperatie en bestuurslid Twetse Noabers Fonds
  • Gerard Nordkamp, lid van de ASD Borne en Platform Pouwer
  • Roelof Dilling, voorzitter Grolloo Zorgt en Kracht van de Veenkoloniën
  • Steffie Bunk, onderzoeker Publieke Gezondheid GGD Fryslân

Allen benadrukten zij het belang van het betrekken van inwoners en het versterken van de samenwerking tussen inwoners en professionals.  "Hoe concreter de plannen worden, hoe meer betrokkenheid van inwoners gevraagd wordt. Daarin wordt gezocht naar vormen om de krachten kunnen bundelen.”, aldus Erik Koekoek. Roelof Dilling is kritisch op samenwerkingsverbanden waar alleen bestuurders en professionals aan tafel zitten. “We ontvangen veel complimenten, maar zitten nog steeds niet altijd aan tafel en hebben bijv. geen structurele financiering.” Gerard Nordkamp  vindt dat de uitdaging zit in het verbinden van groepen. “Er zijn ook veel ouderen niet actief, maar hun stem moet wel vertegenwoordigd worden. En de ouderen die wel actief zijn, moeten een volwaardig partner zijn.” Gerard roept de aanwezige ouderen op om zich te laten zien en te laten voeden door de, veelal onzichtbare, achterban.

Karin Kalverboer, directeur-bestuurder van het Zorg Innovatie Forum en Platform Pouwer, sluit het webinar af. “Het is van belang om het als inwoners en professionals samen te doen. We staan aan het begin van deze samenwerking en er is nog veel te winnen. Deel kennis en betrek elkaar bij wat je doet!”

Lees hier het volledige verslag van het webinar!

Deel dit artikel

Meer nieuws

‘Wij willen graag bijdragen aan een oplossing tegen dementie’

‘Wij willen graag bijdragen aan een oplossing tegen dementie’

21 september staat in het kader van Wereld Alzheimerdag. Platform Pouwer en Zorg Innovatie Forum zetten zich via het ABOARD-project in om Alzheimer te stoppen voor het start. Lees in dit interview ..

Verder lezen
Nieuwe Generatie Ouderen - Langer Thuis

Nieuwe Generatie Ouderen - Langer Thuis

We worden met zijn allen steeds ouder en blijven het liefst zo lang mogelijk zelfstandig wonen in de eigen leefomgeving. Hoe doen we dat in een veranderende samenleving en met een groeiende en dive..

Verder lezen
Welkom bij het Clockhuys Plein

Welkom bij het Clockhuys Plein

Het Clockhuys Plein organiseert activiteiten en koffie-ochtenden voor ouderen uit Haren en omgeving. Komt u ook langs bij dit nieuwe initiatief?..

Verder lezen
Icon