Interregionale uitwisselingsbijeenkomst ouderennetwerken

Lees hier alles over de interregionale uitwisselingsbijeenkomst tussen drie ouderennetwerken van eind mei!

Icon18-06-2021 Nieuws
Interregionale uitwisselingsbijeenkomst ouderennetwerken

Op 27 mei kwamen 22 ouderen van de ouderendelegaties van NUZO, Genero en Platform Pouwer en de coördinatoren van deze netwerken online samen om kennis te maken, van gedachten te wisselen en van elkaar te leren. De bijeenkomst begon met mooi nieuws, want de Raad van Ouderen is uitgenodigd om op bezoek te komen bij informateur Marriëte Hamer. Het nut van ouderenparticipatie en ouderennetwerken werd hiermee weer bewezen.

De bijeenkomst stond in het teken van kennisdeling, en dat gebeurde volop toen de deelnemers in groepjes uiteen gingen. Thema’s als wonen, gemeenteraadsverkiezingen, digitalisering, zingeving en generaties verbinden werden besproken. Hoewel de groepjes ieder andere thema’s bespraken, waren er overeenkomsten. Bewustwording, oog voor alle ouderen, goed luisteren naar ouderen en generaties met elkaar verbinden kwamen bij alle onderwerpen naar voren.

In groepjes werd ook het belang van ouderenparticipatie besproken. Zien de ouderen zichzelf bijvoorbeeld als sleutelpersoon, en wat is voor hen het belang van ouderenparticipatie wat kunnen we leren van elkaar en wat kan er nog beter?
De actieve ouderen vinden ouderenparticipatie erg belangrijk. Er wordt aandacht gevraagd voor het bereiken van ouderen, die niet aan tafel zitten, en die minder mondig zijn. Daarnaast vroegen sommige ouderen zich af of ze wel alle ouderen uit hun regio goed kunnen vertegenwoordigen. Wees verbindingsofficier en probeer niet steeds dezelfde ouderen te betrekken, maar doe dat met het hele dorp of de wijk, en houd daarbij rekening met diversiteit. Bij de verschillende delegaties leeft de behoefte om niet teveel te acteren op wat de buitenwereld wil, maar de eigen agenda te volgen.

Voor herhaling vatbaar?
Karin Kalverboer, coördinator van de ouderendelegatie Drenthe/Overijssel vanuit het netwerk Pouwer sloot de bijeenkomst af. De ouderen vonden het een waardevolle en inspirerende bijeenkomst, waarvan een vervolg zeker gewenst is!
Daarom zullen de drie ouderennetwerken zeker nogmaals zo’n bijeenkomst organiseren.

Deel dit artikel

Meer nieuws

Regiotour Drenthe / Overijssel

Regiotour Drenthe / Overijssel

Op 8 oktober komen ouderen, professionals en beleidsmakers samen in het provinciehuis in Zwolle. Tijdens deze Regiotour Drenthe/Overijssel staan verschillende thema's op het programma en worden de ..

Verder lezen
Onderzoek van de Rijksuniversiteit onder ouderen

Onderzoek van de Rijksuniversiteit onder ouderen

In het CogFlex onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen wordt onderzocht of het leren van Engels positief kan bijdragen aan het denkvermogen en de stemming van senioren met geheugenproblemen of..

Verder lezen
Raad van Ouderen aan tafel bij informateur Hamer

Raad van Ouderen aan tafel bij informateur Hamer

De Raad van Ouderen is, samen met vertegenwoordigers van de seniorenorganisaties (ANBO, Koepel Gepensioneerden, KBO-PCOB en NOOM), de Patiëntenfederatie, Alzheimer Nederland en de Landelijke Clië..

Verder lezen
Icon